Ny ansættelse: Tax & Co Montage lancerer, i samarbejde med Skilt og Print Branchen, nyt skadeforebyggende projekt.
Førhen arbejdede en skiltemaler både i produktionen, med skilteproduktion og tryk og print OG ude hos kunden med opsætning og montage.

Historisk set er der i den senere tid – i løbet af 10 – 20 år – sket en markant udlicitering af selve montageopgaverne. Den selvstændige skiltemontørbranche er opstået.
Da området er nyt, er der endnu ikke kommet ensrettede overbliksgivende retningslinjer endsige uddannelse og faglig konsensus.
Ydermere har skiltebranchen undergået en hektisk udvikling, da printmulighederne er blevet uudtømmelige. Bannere bliver større og større samtidig med, at de bliver billigere at producere. De hænger alle vegne; på eksempelvis facader og stilladser. Skilte og udhæng bliver mere og mere opfindsomme. Alt kan efterhånden pakkes ind i folie. LED-udviklingen får kundens budskab til at lyse kraftigt op i det offentlige rum.
Hvad angår visse områder – især stilladsbannere; reklame- og udsmykningsbannere – er det ikke uden risici, at alt skal være i overdimensioneret størrelse. Stilladser og bannere og vind og vejr kan føre til ulykker med store skader til følge, hvis ikke arbejdet er udført ordentligt i alle faggrupper.
Der er penge at tjene for mange faggrupper: for reklame-, skilte-, print-, stillads-, ejendoms- og montørbranchen. Alle vil have en bid af kagen, men hvis ulykken er ude – hvilket har været tilfældet – er det nærved umuligt at placere et ansvar. For er det f.eks. skilte- eller printvirksomheden, som har fået printet et givent banner i en ringe eller forkert kvalitet, er det reklamebureauet, som ikke er oplyst, er det stilladset, som er monteret og fastgjort utilstrækkeligt eller er det skiltemontøren, som har været uopmærksom?
For at gøre noget ved den herskende forvirring har Tax & Co Montage ansat Martin Dreyer Pedersen til, i samarbejde med Skilt og Print Branchen, at samle, beskrive, oplyse og informere via retningslinjer / standardiseringer for og i skiltebranchen og for de mange involverede parter. Det skal blive til standardblade og en kampagne, som lægger vægt på sikkerheden i det offentlige rum, og projektet er altså dermed en skadeforebyggende kampagne.
Martin er i gang med at søge midler og få samlet et eksperthold med hver deres viden, som samlet skal give et klart billede af, hvad der optimalt skal til for at undgå fremtidige ulykker.